ego spa salon

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR stanovují následující povinnosti

Při vstupu do provozovny je nezbytné se prokázat jedním z těchto dokumentů:
- potvrzení o negativním antigenním testu z odběrového místa, jehož platnost není starší než 72 hodin
- potvrzení o negativním PCR testu z odběrového místa, jehož platnost není starší 7 dnů
- potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo 90 dní
- potvrzení od zaměstnavatele o provedeném testu (samotestu, který není starší než 72 hodin)
- certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid 19, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dní
 
Současně Vás informujeme, že podle mimořádného opatření Vlády č. 423 ze dne 29.4.2021 jsme povinni sbírat a uchovávat osobní údaje, které mohou být využity k případnému epidemiologickému šetření, pro které jsme povinni osobní údaje předat oprávněné osobě.
 
Děkujeme za respektování těchto pravidel a v případě jakýchkoliv dotazů se na nás kdykoliv obraťte.